κατάλογος της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

Τα "Ιστορικά Καφέ" εντάχθηκαν στον εθνικό κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

Tα Ιστορικά Καφέ εντάχθηκαν, ως στοιχείο, στον εθνικό κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Πρόκειται για μια έμπρακτη αναγνώριση των προσπαθειών του Διεθνούς Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμος Ιστορικών Καφέ»* για την προάσπιση, τη διαφύλαξη, την ανάδειξη και την προβολή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιστορικών Καφέ, τα οποία αποτελούν διαχρονικά θεματοφύλακες της παράδοσης των Καφέ και της δημιουργίας πολιτισμού μέσα από αυτά. Η ένταξη στον