καταγραφή ιπποειδών

Υποχρεωτική η καταγραφή των ιπποειδών στην Κρήτη

Η Δ/νση Κτηνιατρικής Κρήτης καλεί όλους τους ιδιοκτήτες ιπποειδών (ίππων, ημιόνων, γίννων, όνων), όπως προσέλθουν υποχρεωτικά, σύμφωνα με την ΥΑ 726/107637/21.04.2022 (ΦΕΚ 2028 Β’),  έως 20-01-23 στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης,  προς υποχρεωτική δήλωση – καταγραφή των ιπποειδών τους στη Βάση Δεδομένων Ο.Π.Σ.Κ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και χορήγηση από αυτές α) κωδικού αριθμού καταχώρησης εκμετάλλευσης ιπποειδών  και β) ανά ζώο  “ισόβιου εγγράφου ταυτοποίησης”. Μετά