κάρτας στάθμευσης μονίμων κατοίκων

Χορήγηση κάρτας στάθμευσης μονίμων κατοίκων για την περιοχή της Νέας Χώρας

Από τον Δήμο Χανίων ανακοινώνεται, ότι κατ’ εφαρμογή της απόφασης 364/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων (ΦΕΚ 463/β’/07-02-2022), οι μόνιμοι κάτοικοι της Νέας Χώρας, επί των οδών: Ακτής Παπανικολή Πετρώφ (από Ακτή Παπανικολή έως Παλαιολόγου) Σκίνερ (από Παλαιολόγου έως Ακτή Παπανικολή) Μακράκη (από Ακτή Παπανικολή έως πάροδο Φλωράνς) Φλωράνς (από Παλαιολόγου έως Ακτή Παπανικολή) Χάου (από Ακτή Παπανικολή έως Παλαιολόγου) Σύρου (από Ακτή Παπανικολή έως Παλαιολόγου) και Μονής Γωνιάς (από Ακτή Παπανικολή έως Παλαιολόγου)