καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση

Στο πλαίσιο της πρόληψης ξεκίνησε από την Περιφέρεια Κρήτης η εκμάθηση των πολιτών για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση

Με στόχο την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα πρόληψης, η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ζωή» που υλοποιεί,  ξεκίνησε εκπαιδευτικό κύκλο σεμιναρίων σε πολίτες για την εκμάθηση της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Ήδη δεκάδες απόφοιτοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. και μέλη του συλλόγου υπαλλήλων Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης παρακολούθησαν τα πρώτα σεμινάρια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης στο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης και στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από έμπειρους εκπαιδευτές