Καλάθι νοικοκυριού

«Καλάθι του νοικοκυριού»: Παρατάθηκε μέχρι τέλος του 2023

Η πρωτοβουλία «Καλάθι του νοικοκυριού» θα συνεχιστεί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2023, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο, θα επεκταθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 το μέτρο του μέγιστου περιθωρίου κέρδους για τις επιχειρήσεις που εμπορεύονται βασικά καταναλωτικά προϊόντα και καύσιμα προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας εις βάρος των καταναλωτών. Η επόμενη φάση στη μάχη έναντι του πληθωρισμού: Τα κέρδη των εταιρειών Ένα