Καινοτομία στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση

Ανάδειξη της Περιφέρειας Κρήτης ως κέντρο αναφοράς «4 αστέρων» της Ε.Ε. για την "Ενεργό και Υγιή γήρανση"

Το κέντρο αναφοράς της Περιφέρειας Κρήτης με την ονομασία “Region of Crete ecosystem for active and healthy ageing” βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη διάκριση «Κέντρο Αναφοράς Τεσσάρων Αστέρων» (4* Reference Site) στις 10 Οκτωβρίου 2022, στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Καινοτομία στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση, την υψηλότερη διάκριση που μπορεί να απονεμηθεί. Το κέντρο αναφοράς της Περιφέρειας Κρήτης αποτελεί συνένωση των τριών Κέντρων Αναφοράς: εκείνων της Περιφέρειας