ΙΒΜΤ World

Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) στη Διεθνή Έκθεση Συνεδριακού Τουρισμού

Η ΟΑΚ συμμετείχε με πολύ μεγάλη επιτυχία στο κορυφαίο διεθνές γεγονός για τη βιομηχανία συναντήσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων «ΙΒΜΤ World», το οποίο πραγματοποιήθηκε φέτος διαδικτυακά λόγω της υγειονομικής κρίσης, το διάστημα 8-10 Δεκεμβρίου 2020. Η «IBMT World» συγκεντρώνει την παγκόσμια βιομηχανία Συνεδριακού Τουρισμού, πραγματοποιώντας πρόσωπο με πρόσωπο συνδέσεις με άτομα που ενδιαφέρονται να ανοιχτούν σε νέες αγορές εναλλακτικού τουρισμού (θρησκευτικού, οικολογικού, πολιτιστικού), συμμετέχοντας σε δικτυώσεις με τους υπευθύνους του τουριστικού