ιστορική-βασιλική στράτα

Παράδοση έργου ανάδειξης "ιστορικής-βασιλικής στράτας" στο Δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά παρέλαβε το έργο για την ανάδειξη και αξιοποίηση  του ιστορικού μονοπατιού της  βασιλικής στράτας, προϋπολογισμού 95.000  €. Το έργο ανέδειξε τμήμα του μονοπατιού που συνέδεε για αιώνες την Επαρχία Σελίνου με την πόλη των Χανίων. Το ιστορικό μονοπάτι είναι γνωστό ως  “Βασιλική στράτα” ή “Στρατολατές” και εικάζεται ότι κατασκευάστηκε την περίοδο της Ενετοκρατίας. Το μήκος του διαμορφωμένου τμήματος είναι 4.950 μέτρα, ο μέσος χρόνος πεζοπορίας 2 ώρες και ο