Ινστιτούτο Γεωενέργειας

Σε "Ινστιτούτο Γεωενέργειας" μετονομάζεται το "Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας", που εδρεύει στα Χανιά

Σε Ινστιτούτο Γεωενέργειας (ΙΤΕ-ΙΓ) μετονομάζεται το μέχρι πρότινος Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), που είχε ιδρυθεί το 2019 στα Χανιά, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.4864/2021 που δημοσιεύθηκε στις 2-12-2021. Η μετονομασία αυτή δηλώνει την πρόθεση του Ινστιτούτου να ενισχύσει τη δραστηριότητά του στον τομέα της Ενέργειας, προσαρμοζόμενο στις σημερινές τάσεις της ενεργειακής μετάβασης. Το Ινστιτούτο Γεωενέργειας συνδυάζει τις κατευθύνσεις των γεωεπιστημών (γεωλογία, γεωχημεία, γεωφυσική)