ΙΕΚ

Αμειβόμενη πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ: Ποιές θα είναι οι απολαβές- Καθιερώθηκε με ΚΥΑ

Πρακτική για σπουδαστές στα ΙΕΚ με αμοιβή καθιερώνεται από το νέος έτος κατάρτισης (Οκτώβριος 2021). Αυτό προβλέπεται από κοινή υπουργική απόφαση της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως με τους συναρμόδιους υπουργούς. Η δράση της αμειβόμενης πρακτικής σπουδαστών των ΙΕΚ εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ένταξης των καταρτιζόμενων στα ινστιτούτα στην αγορά εργασίας. Η βασική διασύνδεση των καταρτιζομένων με την αγορά εργασίας επιτυγχάνεται με τον