ΙΕΚ Μηχανογραφικό

Από 2 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές των επιτυχόντων στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

Από την Πέμπτη 2 έως και την Παρασκευή 10/09/2021 από 9:00 έως 14:00, θα πρέπει να προσέλθουν στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ για να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής, οι επιτυχόντες υποψήφιοι σε ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, που υπέβαλλαν παράλληλο μηχανογραφικό. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ βρίσκονται στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr ή στον παρακάτω σύνδεσμο https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/index.php/site/contact Όσοι επιτυχόντες δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν.