ιδιωτική ασφάλιση υγείας

Σταθερά ανοδική η προτίμηση των Ελλήνων στην ιδιωτική ασφάλιση

Σταθερή αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου υγείας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Insurance Europe για το 2021. Κατά κύριο λόγο, η αύξηση οφείλεται στην πανδημία COVID-19 που ανέδειξε την αξία της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, η οποία συμπληρώνει τα δημόσια προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης, προσφέρει στους ασφαλισμένους ταχύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας ενώ μειώνει τις δαπάνες των νοικοκυριών για αυτές τις υπηρεσίες. Ένας άλλος βασικός λόγος για