Η προίκα του μωρού

Δήμος Χανίων-"Η προίκα του μωρού": Δικαιολογητικά και δικαιούχοι στο πρόγραμμα

Και ο δήμος Χανίων συμμετέχει στη δράση της Περιφέρειας Κρήτης, με τίτλο «Η Προίκα του Μωρού», στο πλαίσιο του Κοινωνικού Προγράμματος για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Η συγκεκριμένη δράση πρόκειται να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τις οικογένειες που θα διασφαλίζει την υγιεινή διαβίωση και την πλήρη ανάπτυξή των παιδιών τους. Η  διανομή των βρεφικών ειδών για τις γυναίκες κατοίκους