γήπεδο Αλικιανού

Αναβαθμίζεται το γήπεδο του Αλικιανού στον δήμο Πλατανιά

Υπεγράφη πρόσφατα στο Δημαρχείο Πλατανιά μεταξύ της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Χρυσάνθης Μαραγκουδάκη, του Δημάρχου Ιωάννη Μαλανδρακη και του αναδόχου της εργοληπτικής εταιρείας «LYDAKIS Construction Co», η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Αλικιανού Δήμου Πλατανιά – Δημιουργία προπονητηρίου κλασικού αθλητισμού», προϋπολογισμού μελέτης 818.000,00 € με Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,  και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του 2021 του Ν.Π.Δ.Δ  Δήμου Πλατανιά.