για καθαρισμό σχολικών μονάδων

Εγκρίθηκαν 15.357 προσλήψεις σε δήμους από το υπουργείο Εσωτερικών

Εγκρίθηκαν 15.357 προσλήψεις σε 327 Δήμους, για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2023-2024. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού καθώς και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο για το διδακτικό έτος 2023-2024. Οι εγκρίσεις αφορούν τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων. Για τα Δημόσια Ινστιτούτα