φυτώρια ελιάς

Περιφέρεια Κρήτης: Σύμβαση για την παραγωγή φυτωρίων ελιάς ανθεκτικών στο βακτήριο Xylella fastidiosa

Στην παραγωγή πιστοποιημένων φυτών ελιάς για πρώτη φορά στην Ελλάδα, προκειμένου να προστατευτεί η χώρα μας από πιθανή καταστροφή σε περίπτωση εξάπλωσης του φυτοπαθογόνου βακτηρίου Xylella fastidiosa, στοχεύει η προγραμματική σύμβαση, η οποία υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  92.000 ευρώ, έχει συνολική διάρκεια 5 ετών και έχει ως βασικό στόχο  την παραγωγή φυτωριακού υλικού ανώτερης ποιότητας από μητρικά φυτά ελιάς με πιστοποιημένη