φυσικοθεραπευτές

ΕΛ.ΣΤΑΤ: Πόσοι είναι οι επαγγελματίες υγείας στην Ελλάδα;

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε στοιχεία για τον αριθμό των Επαγγελματιών Υγείας, έτους 2021. Στους επαγγελματίες υγείας περιλαμβάνονται οι ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί και φυσικοθεραπευτές. Επιπλέον παρουσιάζονται στοιχεία για τα λειτουργούντα φαρμακεία, που σχετίζονται με τους απασχολούμενους σε αυτά φαρμακοποιούς. Το παρόν δελτίο τύπου αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια παρουσίασης του συνόλου των επαγγελματιών υγείας, σε αντικατάσταση των επιμέρους δελτίων τύπου που δημοσιεύονταν έως τώρα. Οι εγγεγραμμένοι Επαγγελματίες Υγείας σε Σύνολο