φυσικά οικοδομικά υλικά

Πολυτεχνείο Κρήτης: Διεθνές διαδικτυακό σεμινάριο για βιο-αδρανή και φυσικά οικοδομικά υλικά

Τα κτίρια αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% της συνολικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στις χώρες του ΟΟΣΑ. Το 40% είναι Λειτουργική Ενέργεια (ΛΕ), που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση, ψύξη και φωτισμό των κτιρίων και τη λειτουργία των μηχανικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών τους συστημάτων. Ένα άλλο 10%, που ονομάζεται Ενσωματωμένη Ενέργεια (ΕΕ), επενδύεται στα υλικά, από την εξόρυξη πρώτων υλών και την επεξεργασία τους σε δομικά υλικά, μέχρι τη μεταφορά τους και την