εξοχική κατοικία

ΕΛΣΤΑΤ: Το 40,6% των νοικοκυριών διαθέτει εξοχική κατοικία

Το ποσοστό του 40,6% αγγίζουν τα νοικοκυριά τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους κάποια ακίνητη περιουσία εκτός της κύριας κατοικίας, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά των φτωχών και μη φτωχών νοικοκυριών εκτιμώνται σε 28,1% και 43,2%. Σε ποσοστό 71,6% επίσης τα νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν έχουν υποχρέωση εξόφλησης δανείων, με εξαίρεση τα ενυπόθηκα δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την υπερχρέωση των νοικοκυριών. Παράλληλα, σύμφωνα