Ευρωπαϊκός Οργανισμός Νησιωτικών και Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης

Η Περιφέρεια Κρήτης στο Πολιτικό Γραφείο της Διαμεσογειακής Επιτροπής CPMR

Στη διαδικτυακή συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Διαμεσογειακής Επιτροπής των Περιφερειών του CPMR, του δραστήριου Ευρωπαϊκού Οργανισμού Νησιωτικών και Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης. Στη συνεδρίαση, οι εκπρόσωποι των Περιφερειών συζήτησαν την πρόταση της Ε.Ε για μια νέα ατζέντα στη Μεσόγειο, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων της Νότιας Γειτονίας. Η