Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Σημαντική η κοινωνική παρέμβαση της Περιφέρειας Κρήτης με χιλιάδες ωφελούμενους σε δομές και προγράμματα

Σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Ανάπτυξης, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», συμμετείχε χθες ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Κατά την εισαγωγική του παρέμβαση επεσήμανε πως: «στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι Περιφέρειες ανέλαβαν ένα σημαντικό ρόλο για την υποστήριξη ενός πολυδιάστατου συστήματος δράσεων καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού». Επιχειρώντας έναν απολογισμό για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν από τους