Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών ο Γιάννης Κουράκης

Σημαντικά θέματα συζητούνται στις Βρυξέλλες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών από την Τετάρτη 15/2 έως την Παρασκευή 17/2 στις Επιτροπές : α)  ECON για την Οικονομική Πολιτική β) COTER για την Πολιτική εδαφικής συνοχής και τον Προϋπολογισμό της ΕΕ,  και γ) SEDEC για την Κοινωνική Πολιτική, Εκπαίδευση, Απασχόληση, Έρευνα και τον Πολιτισμό. Θέματα που θα συζητηθούν στις Επιτροπές είναι : Το μέλλον της πολιτικής συνοχής της Ε.Ε. και η συμμαχία