Ευρωμεσογειακό Κέντρο Νεότητας

Διπλωματική Εργασία για το Ευρωμεσογειακό Κέντρο Νεότητας

Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020, έγινε η επίσημη διαδικτυακή παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του κ. Μιχαήλ Ξεπαπαδάκη με θέμα: «Σχεδιασμός ενεργειακά αυτόνομης νεανικής κατασκήνωσης με χρήση αποκεντρωμένων υβριδικών ενεργειακών συστημάτων», με πεδίο εφαρμογής στο Ευρωμεσογειακό Κέντρο Νεότητας (ΕΚΝ), το οποίο είναι Παράρτημα της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ). Επιβλέπων της διπλωματικής ήταν ο Επ. Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Δρ Γεώργιος Αραμπατζής. Σύμφωνα με την σχετική