Ευρετήριο Χειροτεχνών Κρήτης

Πρόσκληση στους χειροτέχνες της Κρήτης για δωρεάν εγγραφή τους σε κατάλογο-ευρετήριο

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή “Πλοηγός” καλεί όσες και όσους ασχολούνται με τη  χειροτεχνία και τα παραδοσιακά επαγγέλματα να εγγραφούν στο Ευρετήριο Χειροτεχνών Κρήτης  που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου “Ανάδειξη, Διάσωση, Ανάπτυξη, Προώθηση της  χειροτεχνικής μικροεπιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κρήτη”. Το Έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης και στοχεύει στη  χαρτογράφηση και τη στήριξη ανθρώπων που ασχολούνται επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά με  λαϊκές χειρωνακτικές τέχνες. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από αυτές: