ευάλωτα νοικοκυριά

Ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος σε κοινωνικό ευάλωτους πολίτες του Δήμου Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι ξεκίνησε το πρόγραμμα «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β’ 3088), σύμφωνα με  την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας {ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/28.12.2021 (ΦΕΚ 6302/29.12.2021)}. Βασική προϋπόθεση για την έγκριση του αιτήματος είναι οι καταναλωτές να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και τις 31/12/2021, να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι