Εθελοντικός Φορέας Προβληματισμού “ΠοτίΖΩΝΤΑΣ στην πόλη των ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ”

Σκέψεις για τα Χανιά από τον Εθελοντικό Φορέα Προβληματισμού "ΠοτίΖΩΝΤΑΣ στην πόλη των ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ"

Μια ευρωπαϊκή πόλη 100.000 κατοίκων, υπό ομαλές συνθήκες, έχει ανάγκη κάθε μέρα 1.200tn ορυκτών καυσίμων, 32.000tn νερού και 250tn τροφίμων, μεταξύ πολλών άλλων στα οποία συνδράμουν ιδιώτες με τις επιχειρήσεις τους και η Δημοτική Αρχή, με κρατικό έλεγχο και εποπτεία. Μια καθημερινότητα που έχει ανάγκη να καταγράφεται με στοιχεία και αριθμούς και  να οδηγεί σε συμπεράσματα, για τις ανάγκες της κοινωνίας της επιχειρηματικότητας και των πολιτών, ενώ μέχρι τότε καταγράφονται