Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας

Το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα ανιχνεύει τις μεταλλάξεις του κορωνοϊού στο νησί

Η Περιφέρεια Κρήτης θα χρηματοδοτήσει ειδικό πρόγραμμα ελέγχων για την ανίχνευση των μεταλλάξεων του Κορονοϊού στην Κρήτη, η οποία θα γίνεται από το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μέχρι σήμερα τα μεταλλαγμένα κρούσματα ελέγχονται μόνο στην Αθήνα από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, όπου και στέλνονται τα δείγματα, απ’ όλη τη χώρα. Στο εξής, με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης, πολλά δείγματα της Κρήτης