Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης

Πολυτεχνείο Κρήτης: Συμφωνία για την επέκταση του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης

Ένα σημαντικό Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022 στο Πολυτεχνείο Κρήτης, για την επέκταση της λειτουργίας της θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ Κρήτης) στα Χανιά. Για την υλοποίησή του θα συνεργαστούν τέσσερεις φορείς με σημαντική συνεισφορά στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη, στην Περιφέρεια Κρήτης: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Πολυτεχνείο Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης του ΕΤΕΠ Κρήτης (ΕΔΑΠ-ΕΤΕΠ-Κ) Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας