Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για τη Σύνδεση Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα

Ολοκληρώθηκε το επιμορφωτικό πρόγραμμα για την σύνδεση πρωτογενούς τομέα και τουρισμού

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, το «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για τη Σύνδεση Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα», το οποίο υλοποίησε η Περιφέρεια Κρήτης  σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας, του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης. Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα σχεδιάστηκε με γνώμονα τα ευρήματα του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη και χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από την Περιφέρεια