επιμορφωτικά σεμινάρια για θετούς γονείς

Ολοκληρώθηκε ο 7ος κύκλος επιμόρφωσης των υποψηφίων θετών γονέων, από την Περιφέρεια Κρήτης

Το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ηρακλείου ολοκλήρωσε με άριστα αποτελέσματα την Τετάρτη 14/12/2022 την επιμόρφωση των υποψηφίων θετών γονέων που ξεκίνησε στις 4/11/2022. Εκπαιδεύτηκαν δώδεκα υποψήφιοι Θετοί Γονείς, οι οποίοι αφού λάβουν τη σχετική βεβαίωση θα εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων, γεγονός που θα τους επιτρέψει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της τεκνοθεσίας που επιθυμούν. Οι επιμορφωτικές ενότητες προσέφεραν τις απαιτούμενες