επίδομα επανασύνδεσης ρεύματος

Αιτήσεις στον δήμο Πλατανιά για το ειδικό επίδομα επανασύνδεσης ρεύματος

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος μετά και την τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την εφαρμογή της ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/29.12.2021, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 (Β΄3088). Θα εξετάζονται αιτήσεις καταναλωτών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και 31.12.2021 και θα αποσυνδεθούν ή έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 15.02.2022, παραμένοντας αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.  Τα απαιτούμενα