Επιδημιολογική επιτήρηση κορωνοϊού

Περιφέρεια: Επιδημιολογική επιτήρηση των μεταλλαγμένων στελεχών κορωνοϊού στον πληθυσμό της Κρήτης

Την υλοποίηση του έργου «Επιδημιολογική Επιτήρηση Μεταλλαγμένων Στελεχών του ιού SARS-CoV-2 (λοίμωξη COVID-19) στον πληθυσμό της Κρήτης» συνυπέγραψαν ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιώργος Κοντάκης. Η υλοποίηση του έργου για την Επιδημιολογική Επιτήρηση των Μεταλλαγμένων Στελεχών του ιού SARS-CoV-2 πρόκειται να συμβάλει στην έγκαιρη ανίχνευση των μεταλλαγμένων στελεχών του SARS-CoV-2 και στην επαύξηση της γνώσης και της πληροφόρησης των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και πολιτικής προστασίας