εντομολογική επιτήρηση κουνουπιών

Έναρξη εφαρμογών για την καταπολέμηση των κουνουπιών και της εντομολογικής επιτήρησής τους, για το 2021

Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, το οποίο περιλαμβάνει ψεκασμούς σε όλη την επικράτειά της, με στόχο την καταπολέμηση των κοινών και ανωφελών κουνουπιών αφενός στο υδρόβιο στάδιο (αυγό– προνύμφη–νύμφη), αφετέρου στο τέλειο έντομο. Φέτος οι πρώτοι έλεγχοι στο πεδίο και οι πρώτοι ψεκασμοί ξεκίνησαν ήδη από τις 1η Μαρτίου 2021. Επίσης, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια, σε συνεργασία