Ενωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων

Στα Χανιά το 9ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων

Η Περιφέρεια Κρήτης συνδιοργανώνει το 9ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων με την Ένωση, τον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων και τα ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ». Με γενικό τίτλο «Τα εύθραυστα Θεμελιώδη Δικαιώματα και το Δημόσιο Δίκαιο στον αστερισμό των κρίσεων», το Συνέδριο περιλαμβάνει ανακοινώσεις όσο αφορά στις θεματικές «Θεμελιώδη Δικαιώματα», «Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου», «Συνταγματική Ιστορία», «Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ και Εθνικοί Πόροι», «Επίκαιρα Ζητήματα