Ενημερωτικό έντυπο καταναλωτή

Ενημερωτικό έντυπο για τις δράσεις και τα έργα της ΔΕΥΑΒΑ

Ενημερωτικό έντυπο για τον καταναλωτή εξέδωσε η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης, Αποχέτευσης Βόρειου Αξονα Δήμου Πλατανιά (ΔΕΥΒΑ). Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρός της επιχείρησης  Ευτύχης Μαυρογένης, “το έντυπο που εκδόθηκε και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, αποσκοπεί στο να γίνουν ευρύτερα γνωστά όχι μόνο τα έργα που υλοποιεί και οι δράσεις που έχουν αναληφθεί αλλά γενικότερα η λειτουργία, οι υποδομές και οι άνθρωποι της. Όπως αποδεικνύεται ο δήμος