Ελληνικό Δίκτυο για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση

Συμμετοχή της Περιφέρειας στο εργαστήριο «Ευρωπαϊκό σχέδιο για βιώσιμο τουρισμό για την υγεία»

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στο θεματικό εργαστήριο με τίτλο «Ευρωπαϊκό σχέδιο για βιώσιμο τουρισμό για την υγεία» σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση, το RSCN, το ProMIS και το NET4Age-friendly. Το διαδικτυακό συνέδριο διοργανώθηκε με τη συνεργασία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και  του διεθνούς διεπιστημονικού δικτύου για έξυπνα υγιή περιβάλλοντα φιλικά προς την ηλικία NET4Age-Friendly. Η στρογγυλή τράπεζα στην οποία συμμετείχαν πανεπιστήμια και φορείς από πολλές