έλλειψη εργαζομένων

Χιλιάδες θέσεις εργασίας έμειναν ακάλυπτες το καλοκαίρι στα Ελληνικά ξενοδοχεία

Το 23% των θέσεων απασχόλησης στα ξενοδοχεία δεν καλύφθηκε το 2022, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περισσότερες από 60 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με την έρευνα «Η απασχόληση στα ξενοδοχεία 2022» που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ), ο αριθμός των θέσεων που παρέμειναν φέτος κενές υπερέβη τον αντίστοιχο περσινό αριθμό, ο οποίος είχε ανέλθει σε 53.249 από τις 244.124 που προβλέφθηκαν