Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Δήμος Πλατανιά: Ενημέρωση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το επίδομα στέγασης

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά ενημερώνει τους ωφελούμενούς του πως παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), οι οποίες είχαν ως μήνα έγκρισης τον Αύγουστο του 2020 και έλαβαν παράταση ισχύος για τρεις (3) μήνες. Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται: Α. Ο μήνας έγκρισης των αιτήσεων,  Β.  Η διάρκεια ισχύος τους και  Γ.  Ο μήνας επανυποβολής όπως διαμορφώνεται μετά και