εκμάθηση κολύμβησης

Ξεκινάει και πάλι το πρόγραμμα κολύμβησης στα δημοτικά σχολεία

Μετά από αποχή ενάμιση περίπου χρόνου λόγω της πανδημίας, οι μαθητές/τριες Γ’ Τάξης Δημοτικού Σχολείου θα έχουν τη δυνατότητα να διδαχθούν το μάθημα της Κολύμβησης, στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στα Δημοτικά Σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Κολύμβησης είναι: η απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, ο χειρισμός έκτακτων καταστάσεων γύρω και μέσα στο υδάτινο περιβάλλον, η αποφυγή