Εcolabel

Συμμετοχή του Δήμου Χανίων στο Life Ecotour

Στο έργο Developing and promoting sustainable tourism practices through Ecolabel adoption in Greece and Cyprus και ακρωνύμιο Life Ecotour κλήθηκε να συμμετέχει ως εταίρος ο Δήμος Χανίων. Το έργο Life Ecotour, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις 6 Σεπτεμβρίου, στοχεύει στην προώθηση και υιοθέτηση του Ecolabel από τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το Εcolabel είναι ένα σήμα περιβαλλοντικής αριστείας, το οποίο απονέμεται σε προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε