Δράση

Δράση «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου» από το Επιμελητήριο Χανίων

Στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου» της πόλης των Χανίων, το Επιμελητήριο καλεί κάθε επιχείρηση που ανήκει στην περιοχή παρέμβασης και δεν έχει ενημερωθεί για το δικαίωμα συμμετοχής της, να επικοινωνήσει με το ΕΒΕΧ και την κ. Μιχελιουδάκη Στέλλα, στο τηλ. 2821052329. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Επιμελητηρίου, με τη δράση «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου» επιδιώκεται η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής παρέμβασης, μέσω αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης. Η περιοχή