δράσεις κατάρτισης

Δράσεις κατάρτισης από το ΕΒΕΧ και το ΕΒΕΗ, χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κρήτης

Δυο έργα χρηματοδότησης δράσεων κατάρτισης που θα υλοποιήσουν τα Επιμελητήρια Ηρακλείου και Χανίων υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου ευρώ περίπου. Πρόκειται για το έργο “Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete”, με προϋπολογισμό 500.000,00 ευρώ, με  Δικαιούχο το Επιμελητήριο Ηρακλείου, καθώς και το σχέδιο δράσης του Επιμελητηρίου Χανίων για την “κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete”, με