(ΔΟ.ΚΟΙ.Π.Π)

Εργαστήρια Ψυχοεκπαιδευτικής Υποστήριξης & Ενδυνάμωσης Γονέων από τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (ΔΟ.ΚΟΙ.Π.Π) του Δήμου Χανίων πρόκειται να υλοποιήσει το πρόγραμμα “Ψυχοεκπαιδευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Γονέων” για την περίοδο -Οκτώβριος 2022 – Ιανουάριος 2023-. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι ομάδες, που πρόκειται να δημιουργηθούν, είναι: Ομάδα γονέων-παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ομάδα μονογονεϊκών οικογενειών. Ομάδα γονέων-παιδιών, που βρίσκονται στην εφηβεία. Θα αναπτυχθούν θέματα, που έχουν να κάνουν με: Τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών, ανάλογα