δίπτερα έντομα

Η διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει για τις οχλήσεις από τα «δίπτερα»

Το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών της Περιφέρειας Κρήτης βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, με τις δράσεις του να υλοποιούνται στο σύνολο των περιοχών παρέμβασης και με τα αποτελέσματα να κρίνονται ιδιαιτέρως ικανοποιητικά. Οι στόχοι του έργου είναι αφενός η προάσπιση της δημόσιας υγείας από νόσους μεταδιδόμενες από κουνούπια και αφετέρου ο περιορισμός της όχλησης που προκαλείται από αυτά και που μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στη φήμη της περιοχής, την τοπική