Δημοτικό Σχολείο Κολυμβαρίου

Άμεση λύση στα θέματα του Δημοτικού Σχολείου Κολυμβαρίου, ζητά και ο δήμος Πλατανιά

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά, αναφορικά με το θέμα της μη στελέχωσης του Δημοτικού Σχολείου Κουλυμβαρίου με παράλληλη στήριξη και σχολικό νοσηλευτή, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματος της Σχολικής Μονάδας, σε ένα θέμα τόσο ευαίσθητο. Επίσης μετά την πρόσφατη ενημέρωση από τη Σχολική Κοινότητα του Δημοτικού Σχολείου Κολυμβαρίου, παρενέβη η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης