δημοτικό σχολείο Γερανίου

Οι γονείς των μαθητών του δημοτικού σχολείου Γερανίου, για τον υποβιβασμό του σχολείου τους

Με την προτεινόμενη υποβάθμιση του σχολείου και όλων των υπόλοιπων σχολείων από 6θέσια σε 5θεσια, οι ώρες διδασκαλίας ορισμένων μαθημάτων αλλάζουν. Για παράδειγμα οι ώρες των μαθηματικών στο 5θέσιο σχολείο ανά τάξη είναι τρείς ενώ στο 6θέσιο είναι τέσσερις. Ταυτόχρονα μειώνονται και οι ώρες των προγραμμάτων δεξιοτήτων όπως επίσης στέλνουν λιγότερες ειδικότητες στα μικρά σχολεία με αποτέλεσμα τα παιδιά να χάνουν διδακτικά αντικείμενα. Τα παιδιά με αδυναμία στη γλώσσα θα