δημος πλατανια ΑΜΕΑ

Ολοκληρωμένες υποδομές Δήμου Πλατανιά για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στη θάλασσα

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει ότι τέσσερις παραλίες του είναι πλέον πλήρως προσβάσιμες για τα άτομα με κινητικές δυσκολίες, σε συνέχεια ολοκλήρωσης της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας, μετά και τους απαραίτητους ελέγχους και εγκρίσεις από τη διαχειριστική αρχή του «ΕΠΑΝΕΚ», την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. Η προμήθεια των υποδομών προσβασιμότητας χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΠΑΝΕΚ» του «ΕΣΠΑ 2014-2020». Πιο συγκεκριμένα, οι παραλίες του Δήμου Πλατανιά στις θέσεις: «Πλατανιάς