Δημήτρης Μουντάκης

Το Επιμελητήριο Χανίων στην Κύπρο για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη

Το Επιμελητήριο Χανίων συνέχισε και στην Κύπρο (06/06 – 07/06/2023), μετά την παρουσίαση των πρώτων επιστημονικών αποτελεσμάτων για τη λιμνοθάλασσα του Μπάλου, τη στρατηγική προσπάθεια για την Αειφόρο Τουριστική Ανάπτυξη, ως επικεφαλής εταίρος του ευρωπαϊκού έργου που εξασφάλισε με τίτλο: «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού (Cross-Costal-Net)», προϋπολογισμού €1.340.000.  Στην τρίτη τεχνική συνάντηση εργασίας του έργου στην Πάφο, ο υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Χανίων, Δημήτρης Μουντάκης, συνεργάστηκε