Δίκτυα Franchise

Επιδοτούμενα σεμινάρια για εργαζόμενους, πάνω στα δίκτυα Franchise

O ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΑΝΤΣΑΗΖ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (FRANCHISE) προσκαλεί εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Ελλάδα, να συμμετάσχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο τηλεκατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών, εκτός ωραρίου εργασίας, στα ακόλουθα εκπαιδευτικά αντικείμενα: Διαχείριση Τροφίμων και Οργανικών Απορριμμάτων σε Δίκτυα Franchise Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε Δίκτυα Franchise Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Πελατών σε Επιχειρήσεις Franchising Για την συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση και