διευρυμένο ολοήμερο πρόγραμμα

Τα δημοτικά και νηπιαγωγεία των Χανίων που θα εφαρμοστεί το διευρυμένο ολοήμερο πρόγραμμα

Το σύνολο σχεδόν των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) των Χανίων, θα εφαρμόσουν πιλοτικά κατά το σχολικό έτος 2022-23, το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου έως τις 5:30 μμ (αντί 4 μμ που ίσχυε μέχρι σήμερα). Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, για την επιλογή των σχολικών μονάδων ελήφθησαν υπόψη κριτήρια όπως το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν ήδη σε ολοήμερο και ο αριθμός